Czerwiec 2013

Zespół projektowy pracuje na pełnych obrotach. Przygotowujemy już finalne wersje szkoleń i kompletujemy materiały dydaktyczne, powstaje mnóstwo fantastycznych animowanych bajek i pierwsze rozgrywki komputerowe.