Zakończyliśmy testowanie produktów w ramach projektu Multimedialny System Ekspercki „Aktywne Łącza”

Zgodnie z harmonogramem projektu pod koniec grudnia 2014 roku zakończyliśmy testowanie produktów, które powstały w ramach Multimedialnego Systemu Eksperckiego „Aktywne Łącza”. Grupa testująca składała się z 30 osób pracujących w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz placówkach poza oświatowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Wnioski z testów zostały zebrane w postaci ankiet zebranych od uczestników i na ich podstawie wprowadzono poprawki w produktach doprowadzając je tym samym do finalnej postaci. Obecnie jesteśmy na etapie walidacji projektu. O jej wynikach poinformujemy wkrótce!