Walidacja Produktu Finalnego

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac zakończyliśmy opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego. W dniu 5 marca 2015r. produkt finalny został poddany walidacji , tzn.została oceniona jego zgodność z założeniami, trafnościami i użytecznością. Zostały ocenione wszystkie opracowania i dokumenty składające się na produkt. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę produktu finalnego pt. "Aktywne Łącza"­ Multimedialny System Ekspercki, której dokonali eksperci Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa mazowieckiego. Aktualnym etapem realizacji projektu jest upowszechnianie Multimedialnego Systemu Eksperckiego „Aktywne Łącza”. System jest udostępniony do ogólnego użytku. Każda osoba, która się zarejestruje na stronie www.aktywnelacza.com może wykorzystać zasoby systemu w swojej pracy zawodowej. Dodatkowo będą organizowane bezpłatne seminaria, na które zapraszamy osoby zatrudnione w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz w innych placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym (świetlice, kluby dziecięce itp.), które funkcjonują na terenie woj. mazowieckiego. Informacje dotyczące seminariów będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej.