Niezwykle cennym zasobem portalu jest ponad 100 artykułów dostarczających wiedzę specjalistyczną,  metodyczną i praktyczną. Są tu materiały rozszerzające wiedzę przedstawioną w szkoleniach czy powiązane tematycznie z innymi produktami – np. z multimedialnymi bajkami.

Wśród bazy artykułów możemy wyróżnić dwie kluczowe grupy: dotyczące metodyki pracy z dziećmi, wiedzy o ich rozwoju itp., oraz dotyczące środowiska zawodowego, warunków pracy i możliwości stosowania różnych rozwiązań zatrudnienia.

Artykuły można też podzielić na metodyczne – wiedzowe, o charakterze informacyjno-naukowym, oraz praktyczne – wzbogacone lub całkowicie ukierunkowane na praktyczne informacje i wskazówki przydatne w pracy.

Użytkownicy mogą też brać aktywny udział w rozbudowywaniu zasobów systemu, udostępniając  swoje materiały poprzez moduł rozwijania kompetencji psychoedukacyjnych.

Lp. Artykuł Pliki
41. Kłamstwo u dzieci
42. Opowieści edukacyjne i psychoterapeutyczne
43. Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi
44. Uczymy mądrego pomagania
45. Ustalanie i przestrzeganie reguł
46. Ważne słowo „nie” – jak odmawiać i zachować dobre relacje z innymi
47. Zgubienie się
48. Agresja dzieci w wieku przedszkolnym
49. Aktywność plastyczna w przedszkolu
50. Muzykoterapia dla dzieci