Niezwykle cennym zasobem portalu jest ponad 100 artykułów dostarczających wiedzę specjalistyczną,  metodyczną i praktyczną. Są tu materiały rozszerzające wiedzę przedstawioną w szkoleniach czy powiązane tematycznie z innymi produktami – np. z multimedialnymi bajkami.

Wśród bazy artykułów możemy wyróżnić dwie kluczowe grupy: dotyczące metodyki pracy z dziećmi, wiedzy o ich rozwoju itp., oraz dotyczące środowiska zawodowego, warunków pracy i możliwości stosowania różnych rozwiązań zatrudnienia.

Artykuły można też podzielić na metodyczne – wiedzowe, o charakterze informacyjno-naukowym, oraz praktyczne – wzbogacone lub całkowicie ukierunkowane na praktyczne informacje i wskazówki przydatne w pracy.

Użytkownicy mogą też brać aktywny udział w rozbudowywaniu zasobów systemu, udostępniając  swoje materiały poprzez moduł rozwijania kompetencji psychoedukacyjnych.

Lp. Artykuł Pliki
51. Techniki relaksacyjne dla dzieci
52. Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)
53. O pragnieniu uczenia się i tworzenia u dzieci
54. O relacji dziecka z nauczycielem
55. Uwagi o agresji u dzieci
56. Inne uczucia
57. Ja i uczucia
58. O uczuciach nie bez emocji
59. Po co nam uczucia i jak się z nimi obchodzić
60. Uszy do góry, uszy w dół czyli radości płynące ze smutków