Niezwykle cennym zasobem portalu jest ponad 100 artykułów dostarczających wiedzę specjalistyczną,  metodyczną i praktyczną. Są tu materiały rozszerzające wiedzę przedstawioną w szkoleniach czy powiązane tematycznie z innymi produktami – np. z multimedialnymi bajkami.

Wśród bazy artykułów możemy wyróżnić dwie kluczowe grupy: dotyczące metodyki pracy z dziećmi, wiedzy o ich rozwoju itp., oraz dotyczące środowiska zawodowego, warunków pracy i możliwości stosowania różnych rozwiązań zatrudnienia.

Artykuły można też podzielić na metodyczne – wiedzowe, o charakterze informacyjno-naukowym, oraz praktyczne – wzbogacone lub całkowicie ukierunkowane na praktyczne informacje i wskazówki przydatne w pracy.

Użytkownicy mogą też brać aktywny udział w rozbudowywaniu zasobów systemu, udostępniając  swoje materiały poprzez moduł rozwijania kompetencji psychoedukacyjnych.

Lp. Artykuł Pliki
91. Elastyczne ścieżki na europejskim rynku pracy
92. Flexicurity z dwóch punktów widzenia: pracownika i pracodawcy
93. Grunt to bezpieczeństwo - model security
94. Idea flexicurity - czyli każdy powinien czuć się wygrany
95. Idea flexi w zawodach opiekuńczo-wychowawczych
96. Stereotypizacja kobiet na rynku pracy
97. Wieczny konflikt: praca - rodzina
98. Zatrudnienie przyjazne rodzinie - to już element flexicurity
99. Znaczenie placówek opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców
100. Życie zawodowe i rodzinne - nie do pogodzenia?