Wyświetlenie artykułów z etykietą: elastyczność

środa, 21 sierpień 2013 10:58

Przygotowanie dziecka do szkoły

Rozpoczęcie nauki szkolnej to dla każdego dziecka to początek drogi, na której przez wiele lat systematycznie pokonywać będzie rożne trudności, ale również doświadczać przyjemności. Każde dziecko czeka w szkole wiele miłych chwil, które niosą z sobą liczne sukcesy, nowe umiejętności nabywane każdego dnia, a także liczne znajomości rówieśnicze i przyjaźnie.

Współczesne dzieci coraz częściej doświadczają zmian w swoim życiu. Chodzi nie tylko o takie zmiany których dziecko zawsze doświadczało np.: narodziny, czy śmierć bliskiej osoby, ale obecnie co raz częściej pojawiają się zmiany takie jak rozwód czy powtórne małżeństwa rodziców a co się z tym wiąże, częste zmiany miejsca zamieszkania itp. Dzieci muszą być przygotowywane do życia w zmiennym świecie, gdzie niemalże na każdym kroku wymagana jest ciągła postawa dużej elastyczności.

Pójście do szkoły, to zwykle pierwsza poważna zmiana w życiu dziecka. Jednak to jaki będzie start dziecka zależy od jego indywidualnych możliwości, ale też od dorosłych, tych w domu i tych w przedszkolu i w szkole. Czas przedszkola czy „zerówki” powinien być dla dziecka czasem przygotowania do nowych zadań, ale też czasem zabawy w której ćwiczy ono swój wzrok, słuch, mowę i ciało, poszerza swoje słownictwo oraz zdobywa nowe informacje o otaczającym je świecie.
Dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie się rodziców a także innych członków rodziny do zmian, jakie niesie rozpoczęcie nauki w szkole przez ich dziecko, wnuczka itp.
Oswajając się z myślą o rozpoczęciu nauki szkolnej warto zadać sobie podstawowe pytania: Czy nasze dziecko jest już gotowe do pójścia do szkoły? Czy sobie poradzi?

W jaki sposób rodzic może sprawdzić gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej? Najprościej w czasie wspólnej zabawy, przyjrzeć się dziecku i zastanowić się nad jego relacjami z otoczeniem, samodzielnością oraz umiejętnościami podejmowania nowych wyzwań, które mogą pojawić się w szkole.

W obserwacji tej może być pomocna poniższa lista umiejętności sześciolatka, które przed pójściem do szkoły powinien posiadać:

I. SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA

 • Potrafi pracować przez 30 minut
 • Posiada bogaty zasób słownictwa, chętnie wypowiada się na różne tematy
 • Układa historyjki obrazkowe, puzzle, wyrazy ze wzoru i z pamięci
 • Zapamiętuje wierszyki, treści opowiadań i  bardzo ważne  rozumie polecenia
 • Prawidłowo potrafi wyodrębnić dźwięki na początku i końcu słowa
 • Zna samogłoski i spółgłoski. Potrafi przeczytać proste wyrazy zdania

II. SPRAWNOŚĆ PRZYSFAJANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 • Rozpoznaje i nazywa kolory, pory roku, dni tygodnia
 • Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (jest to minimum)
 • Zna znaki dodawania i odejmowania
 • Zna podstawowe  figury geometryczne: kwadrat, koło, trójkąt
 • Potrafi klasyfikować zbiory według minimum dwóch cech np. kształtów, barw
 • Potrafi porównać zbiory i zastosować znaki (<,>)

III. ZACHOWANIE

 • Chętnie bawi się i współpracuje z innymi dziećmi
 • Stara się podporządkować zasadom panującym w grupie
 • Słucha poleceń nauczyciela

IV. SPRAWNOŚĆ MANUALNA

 • Rysuje jedną (prawą lub lewą) ręką
 • Sprawnie posługuje się przyborami: kredkami, ołówkiem, nożyczkami
 • Umiejętnie wykonuje rysunek człowieka, rysunek swojego domu

V. SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

 • Sprawnie ubiera i rozbiera się . Zapina guziki, wiąże sznurowadła
 • Porusza się swobodnie bez pomocy osób trzecich
 • Utrzymuje równowagę na jednej nodze
 • Potrafi przeskoczyć przez niewysoką przeszkodę


Lista koniecznych umiejętności waszego dziecka jest dość długa. Jeśli zaistnieją wątpliwości, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej, warto zwrócić się do psychologa pracującego w rejonowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej z prośbą o wykonanie badania dojrzałości szkolnej.

 • Test dojrzałości szkolnej sprawdza cztery rodzaje dojrzałości waszego dziecka:
 • Dojrzałość intelektualną
 • Dojrzałość funkcji wzrokowych i słuchowych
 • Dojrzałość emocjonalno- społeczną
 • Odpowiedni rozwój fizyczny i stan zdrowia dziecka

Ważne aby pamiętać, że każde dziecko ma swoją indywidualna drogę rozwoju i większość dzieci funkcjonuje na poziomie tzw. norm rozwojowych, odpowiednich dla wieku dziecka. Zdarza się, że u niektórych dzieci stwierdza się przyspieszenie rozwoju lub opóźnienie.
Nie należy jednak od razu popadać w zdenerwowanie, gdy rozwój dziecka jest nieharmonijny a więc w jednej sferze funkcjonuje lepiej a w innej gorzej. Przykładem mogą być dzieci, które mają dobrze rozwiniętą mowę, a jednocześnie ma zaburzoną zdolność do analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej (niedobory leżące u podstaw dysleksji).
Jeśli pojawiają się u dziecka trudności należy udać się do poradni. Jest to idealny moment na podjęcie działania, aby dziecko wyrównało swoje szanse i nie czuło się źle w szkole.

Aby dodatkowo pomóc dziecku i stymulować je do rozwoju można a nawet należy pracować z nim w domu:
rysując, wycinając, wydzierając, lepiąc z plasteliny (zajęcia plastyczne są szczególnie ważne, gdyż rozwijają sprawność ręki niezbędną przy pisaniu)
organizując wycieczki, które dostarczają wiedzy o świecie i wzbogacają słownictwo)
czytając książki, słuchając słuchowisk, audiobooki itp.
ucząc wierszy i piosenek , które ćwiczą pamięć, słuch, rytm
wspólnie oglądać telewizję, aby w trakcie móc odpowiedzieć na pytania dziecka
włączając dziecko w prace domowe np. pomoc w sprzątaniu, opieką nad zwierzętami, itd. (kształci się wówczas systematyczność i poczucie odpowiedzialności)

Po pierwszym września dziecko uczęszcza już do szkoły. Cała rodzina przyzwyczaja się do innego rytmu dnia. Powinna starać się wówczas aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. Rozmawiać z wychowawczynią itp.
Warto uważnie słuchać wszystkiego co ma do powiedzenia dziecko, jak opowiada o szkole, nauczycielach i nowych kolegach. 

Mogą się pojawić poniższe sygnały, które będą niepokojące:

 • złe samopoczucie w szkole, poczucie zagrożenia, obniżony nastrój
 • poczucie braku bezpieczeństwa, nie wyrażanie emocji lub wyrażanie tylko strachu
 • negatywny stosunek do szkoły (zarówno nauczycieli jak i kolegów)
 • brak akceptacji dla reguł, niewykonywanie zadań
 • pojawienie się silnych negatywnych reakcji związanych z niepowodzeniami
 • zaburzenia fizjologiczne np.: bezsenność, wymioty, jąkanie się, moczenie.

Czasami warto dopytywać delikatnie dziecko o różne wydarzenia. Niech czuje, że rodzice są dla niego otwarci w każdej chwili. Zawsze znajdziecie dla niego czas gdy widzicie lub gdy dziecko mówi, że tego potrzebuje. Jeśli w jego zachowaniu pojawi się coś niepokojącego z czym rodzic nie będzie umiał sobie poradzić,  należy zwrócić się do psychologa szkolnego, do poradni lub do innego.Bibliografia:

1. Wilgocka-Okoń, Barbara  „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich” Barbara Wilgocka-Okoń. Warszawa , wyd. Żak 2003

Dział: Artykuły
piątek, 16 sierpień 2013 12:13

Klucze

[Tutaj treść artykułu "Klucze"]

Dział: Spis etykiet