Wyświetlenie artykułów z etykietą: rozwój psychomotoryczny dziecka

piątek, 16 sierpień 2013 12:13

Klucze

[Tutaj treść artykułu "Klucze"]

Dział: Spis etykiet
niedziela, 11 sierpień 2013 17:12

Zima: Przeszkoda u Wierzbki

Logopedyczna bajka terapeutyczna „ZIMA: przeszkoda u Wierzbki” została stworzona dla dzieci, u których występuje problem skróconego wędzidełka podjęzykowego, bojących się poddać zabiegowi podcięcia go, jak i borykających się z obniżoną sprawnością motoryczną języka po chirurgicznej interwencji. Pomoc ta ma przekonać dziecko do poddania się krótkiemu zabiegowi, a także wesprzeć je i zmotywować do wytrwałego treningu logopedycznego (szczególnie w obrębie pionizacji języka, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji głoski r i głosek szumiących sz, ż, cz, dż).

Dział: Bajki
niedziela, 11 sierpień 2013 17:11

Wiosna: Przestrach Klonka

Logopedyczna bajka terapeutyczna „WIOSNA: przestrach Klonka” została napisana z myślą o dzieciach jąkających się. Niepłynność mowy charakteryzująca to zaburzenie znacznie pogarsza jakość komunikacji językowej, co przekłada się na lęk dziecka, wycofanie, niechęć. Bajka zawiera ćwiczenia oparte na mechanizmie gradacji – od krótkich form do coraz bardziej złożonych, z użyciem ruchów i atrybutów, które z czasem są eliminowane. Utwór został wzbogacony także o elementy rymowane, które rytmizują mowę osób jąkających się.

Dział: Bajki
niedziela, 11 sierpień 2013 17:10

Lato: Strata u Kasztanowca

Logopedyczna bajka terapeutyczna „LATO: strata u Kasztanowca” została stworzona dla dzieci, które w wyniku przedwczesnego fizjologicznego procesu (lub/i urazu) utraciły zęby mleczne. Pomoc ma charakter profilaktyczny, ćwiczenia mają zapobiec powstaniu trwałej wady wymowy, w wyniku nagle powstałej szczeliny. Bajka ma także uświadomić dziecku nieuchronność i przejściowość procesu rozwojowego „zmiany uzębienia”.

Dział: Bajki
niedziela, 11 sierpień 2013 17:09

Jesień: Problem Jarzębinki

Logopedyczna bajka terapeutyczna „JESIEŃ: problem Jarzębinki”  została stworzona z myślą  o dzieciach borykających się z wadą wymowy – reraniem (rotacyzmem), która polega na niewłaściwej realizacji głoski r (najczęściej substytuowana jest ona przez l lub j). Dyslalia ta wymaga systematycznego i intensywnego treningu. Osiągniecie pionizacji języka i jego drżenia (warunków koniecznych do realizacji głoski r) jest złożonym i często długotrwałym procesem, dlatego  terapię logopedyczną warto wzbogacić o narzędzia motywujące dziecko i uatrakcyjniające pracę z nim.

Dział: Bajki